Praktijk Gaby Kletter - Fysiotherapie & Massage

Een kleinschalige praktijk met persoonlijke aandacht

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedisch vakgebied. De fysiotherapeut behandelt aandoeningen van bijvoorbeeld gewrichten, spieren of zenuwen; soms een combinatie hiervan. De behandeling van de fysiotherapeut bestaat onder andere uit massagetherapie. Voorbeelden daarvan zijn intermitterend drukken, effleurages, petrissages, frictioneren en tapôtements. Verder kan het bestaan uit oefentherapie, mobiliseren van gewrichten en het geven van adviezen, bijvoorbeeld over uw lichaamshouding. Dit is bedoeld om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen.

Bij pijnklachten aan het bewegingsapparaat kunt u bij Praktijk Gaby Kletter terecht. Bijvoorbeeld bij:

- klachten aan nek, schouders of rug
- klachten aan armen: schouder, elleboog en hand
- klachten aan benen: heup, knie en voet
- maar ook bij hoofdpijn, burn-out of stress
- en massage bij palliatieve zorg / terminale zorg

Pijn in uw spieren of uw gewrichten kunnen op verschillende manieren ontstaan. Vaak is dit het gevolg van overbelasting, een slechte houding of een verkeerde beweging. Het kan ook komen door ziektes zoals artrose, multiple sclerose (MS), weke delen reuma (fibromyalgie) of het hypermobiliteitssyndroom (HMS).

Medical Taping Concept

Kinesiotape / kinesiologietape is een elastische gekleurde tape, die op uw lichaam wordt aangebracht door de fysiotherapeut, met als doel uiteenlopende klachten te behandelen. Het is een behandelmethode voor een breed toepassingengebied.

Behandeling

Een afspraak duurt in totaal maximaal 30 minuten. Als u voor de eerste keer komt, wordt de tijd genomen om u wat uitgebreider te onderzoeken. Meestal wordt u dan tevens alvast gedeeltelijk behandeld. In het laatste geval duurt de behandeling in totaal circa 45 minuten. Deze bestaat dan uit een anamnese (dit is een vraaggesprek) en een lichamelijk onderzoek. Vervolgens zal er een behandelplan worden opgesteld in overleg met u, waarbij rekening wordt gehouden met uw mogelijkheden.

Kwaliteit

Fysiotherapeut Gaby Kletter is geregistreerd als erkend zorgverlener in het BIG-register onder het BIG-nummer 39033649804. Zij is ingeschreven als algemeen fysiotherapeut in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie voor alle fysiotherapeuten in Nederland (KRF NL). Het KRF NL vervangt per 1 januari 2020 het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) voor Fysiotherapie.

Zij is lid van de beroepsvereniging Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Via de KNGF is zij aangesloten bij een klachtenregeling. Meer informatie vindt u op www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit/.

Verder is de praktijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58548939.

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Dit is bedoeld om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. In Praktijk Gaby Kletter wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Dit betekent dat uw fysiotherapeut het dossier en het gegevensbestand zodanig inricht en beheert, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Hiertoe zal de fysiotherapeut ook naar vermogen zorg dragen als het opslaan van de gegevens in een centraal bestand geschiedt.