Praktijk Gaby Kletter - Fysiotherapie & Massage

Een kleinschalige praktijk met persoonlijke aandacht

Praktijkreglement

Praktische informatie

Hierbij informeer ik u over de huisregels die in de praktijk van toepassing zijn.

Identiteitsbewijs meenemen bij de eerste afspraak

U dient zich op de eerste afspraak te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze identificatieplicht is ingevoerd om identiteitsfraude tegen te gaan. Uw fysiotherapeut neemt de gegevens van uw identiteitsbewijs over in het behandeldossier.

Handdoek

Graag verzoek ik u om uw eigen handdoek wegens hygiënische redenen mee te nemen naar de behandelingen. Liefst een handdoek en een badlaken.

Nota's

Het kan zijn dat u onvoldoende of niet aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie. Als u het maximum van uw aanvullende verzekering heeft bereikt dan ontvangt u een nota. De tarieven kunt u vinden op de website en op de prijslijst in de behandelkamer.

Privacy en geheimhoudingsplicht

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Zie tevens de officiële Privacy verklaring volgens de richtlijnen van de AVG.

Herinneringsservice

Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of pushbericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp/MijnZorgApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak. Vraag naar de baliefolder met uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten.

Videobellen

Onze praktijk biedt de mogelijkheid voor een behandeling op afstand, via een (video)belafspraak:
• wij bieden hiervoor een videobelservice aan, die AVG-proof is en uw persoonsgegevens en uw privacy alsmede die van de therapeut beschermt.
• als u voor het eerst inlogt op de app gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en de privacybepaling.
• de videobelverbinding is van begin tot eind versleuteld (end to end encrypt), zodat niemand mee kan kijken met uw eConsult met de therapeut.
• zonder uw nadrukkelijke en expliciete toestemming maken wij geen opnamen van het (video)belgesprek.
• hetzelfde verwachten wij van u, onze therapeuten willen graag weten als u een opname wilt maken.
• als uw therapeut geen bezwaar heeft tegen een opname is die alleen voor uzelf bedoeld, als geheugensteuntje. U mag het dus niet zo maar openbaar maken. Meer informatie over publicatie van persoonsgegevens op internet vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afspraak afzeggen

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.