Praktijk Gaby Kletter - Fysiotherapie & Massage

Een kleinschalige praktijk met persoonlijke aandacht

Vergoeding fysiotherapie

Fysiotherapie wordt vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. Hoeveel behandelingen u voor fysiotherapie heeft, is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. U kunt dit nakijken in uw verzekeringspolis. Komt u er niet uit, neemt u dan contact op, dan kan voor u worden nagekeken hoeveel vergoedingen u heeft voor fysiotherapie.

Patiënten met een chronische aandoening

Heeft u een chronische aandoening, dan wordt fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden via uw aanvullende verzekering vergoed.

Als u onvoldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, dan dient u bij te betalen tot en met deze 20 behandelingen.
Bijvoorbeeld: u bent verzekerd voor fysiotherapie voor 18 behandelingen. Na deze 18 behandelingen dient u 2 behandelingen zelf te voldoen. Na deze 20 behandelingen wordt fysiotherapie bij chronische aandoeningen vergoed.

Deze chronische aandoening moet echter wel staan op de lijst van chronische aandoeningen. Dit is een lijst die in het verleden door de overheid is vastgesteld. 


Tarieven fysiotherapie

De behandelingen fysiotherapie worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Wanneer u niet voor fysiotherapie aanvullend bent verzekerd, dan gelden de volgende tarieven:

Screening€ 12,50
Toeslag aan huis behandeling€ 15,00
Zitting fysiotherapie€ 35,00
Intake en onderzoek na screening€ 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 40,00